POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych przez AutoGT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-301), ul. Połczyńska 95 (dalej jako „Administrator“ lub „My”) na temat osób odwiedzających stronę internetową www.autogt.pl (dalej jako „Strona”) lub odpowiednio wyrażających na Stronie zgodę lub zgody na przetwarzanie danych osobowych (dalej jako „Ty”) lub korzystających z Naszych usług.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”).

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. Postępowania w oparciu o zgodę jaką udzieliła osoba na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
  2. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
  3. obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
  4. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
  5. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
  6. przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO).

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Można cofnąć zgodę w każdym czasie.

Podanie danych na potrzeby realizacji usługi, rozpatrzenia skarg/reklamacji jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do obsługi procesu przez Administratora.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesów i obsługą realizacji przetwarzania danych w celach wskazanych powyżej.

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. zgodnie z warunkami związania się ofertą handlową). Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.

Każda osoba, które dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rodo@autogt.pl

COOKIES

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję na Stronie (np. konfiguracja pojazdu) lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Strony.

Cookies funkcyjne

Umożliwiają dostosowanie zawartości Strony do Twoich preferencji oraz pomagają w optymalizacji Strony (np. lepsze dopasowanie wyświetlanej Strony w zależności od Twojego urządzenia lub dokonanych wyborów).

Cookies do badań oglądalności

Umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Strona jest przeglądana co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

Google Analytics

Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać Stronę pod kątem potrzeb osób odwiedzających. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na Stronie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy byłeś/aś już kiedyś na Stronie czy np. z jakiej witryny nastąpiło przekierowanie na Stronę. Zasady funkcjonowania Google Analytics opisane są szczegółowo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl(Link do innej strony)

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce) lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania się Strony.